www.kqxs24h.net - Mạng xổ số Việt Nam - KQXS 24H .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Khánh Hòa

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 17/12/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Tăng 1
03 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Giảm 1
18 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Không tăng
33 2 Lần Giảm 1
40 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Tăng 1
56 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Tăng 1
64 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Tăng 2
79 2 Lần Không tăng
91 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Giảm 1
98 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

65 5 Lần Tăng 1
07 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Giảm 1
40 4 Lần Tăng 1
44 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

33 12 Lần Giảm 1
14 10 Lần Tăng 1
21 10 Lần Không tăng
07 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Tăng 1
56 9 Lần Không tăng
68 9 Lần Tăng 1
74 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

60 (2 Ngày) (2 lần)
62 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      25 lần
59      21 lần
83      20 lần
87      17 lần
70      16 lần
84      16 lần
12      15 lần
41      13 lần
04      11 lần
23      10 lần
38      10 lần
81      10 lần
10      9 lần
34      9 lần
66      9 lần
74      9 lần
82      9 lần
95      9 lần
96      9 lần
29      8 lần
76      8 lần
08      7 lần
19      7 lần
25      7 lần
43      7 lần
48      7 lần
69      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 0
0 12 Lần 3
9 Lần 2
1 10 Lần 2
7 Lần 1
2 13 Lần 4
7 Lần 0
3 6 Lần 2
10 Lần 3
4 10 Lần 4
9 Lần 0
5 9 Lần 3
11 Lần 2
6 6 Lần 1
13 Lần 8
7 11 Lần 4
4 Lần 0
8 6 Lần 0
11 Lần 4
9 7 Lần 3