www.kqxs24h.net - Mạng xổ số Việt Nam - KQXS 24H .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 20/12/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 5 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng
08 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Tăng 2
38 2 Lần Giảm 1
39 2 Lần Không tăng
42 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Giảm 1
55 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
64 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Tăng 1
71 2 Lần Không tăng
82 2 Lần Tăng 1
98 2 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 6 Lần Không tăng
38 6 Lần Không tăng
44 6 Lần Không tăng
60 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

33 10 Lần Không tăng
11 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Không tăng
44 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Giảm 1
79 9 Lần Không tăng
85 9 Lần Tăng 1
18 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Không tăng
38 8 Lần Giảm 2
55 8 Lần Không tăng
56 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Giảm 1
61 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Tăng 1
66 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Không tăng
96 8 Lần Không tăng
98 8 Lần Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp :

22 (3 Ngày) (3 lần)
82 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10      20 lần
35      20 lần
77      18 lần
97      17 lần
02      16 lần
84      16 lần
91      16 lần
92      15 lần
93      15 lần
94      15 lần
17      14 lần
24      13 lần
99      13 lần
32      12 lần
45      12 lần
09      11 lần
29      11 lần
53      11 lần
76      11 lần
06      10 lần
31      10 lần
47      10 lần
62      10 lần
11      9 lần
00      8 lần
18      7 lần
75      7 lần
81      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 12 Lần 4
10 Lần 6
1 7 Lần 1
7 Lần 2
2 11 Lần 2
11 Lần 0
3 12 Lần 1
10 Lần 2
4 9 Lần 5
12 Lần 1
5 8 Lần 1
13 Lần 2
6 5 Lần 5
5 Lần 1
7 5 Lần 2
11 Lần 5
8 12 Lần 6
5 Lần 4
9 9 Lần 1